DomůPodmínky používání

Podmínky používání

Tyto internetové stránky jsou majetkem společnosti Laboratoires dermatologiques d’Uriage, akciové společnosti, s kapitálem 8 milionů EUR, registrované u RCS v Nanterre pod č. 333502680, se sídlem 6 Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly Sur Seine (Francie).

Ředitelem odpovědným za vydávání internetových stránek je Sébastien Lucot, generální ředitel společnosti.

Prezentace a obsah stránek jsou výhradním vlastnictvím společnosti Laboratoires Dermatologiques d’Uriage nebo přesně vymezených subjektů oprávněných k tomu společností Laboratoires Dermatologiques d‘Uriage.

V důsledku toho je zakázáno jakékoliv úplné nebo částečné kopírování, reprodukování, stahování, překládání, zveřejňování nebo šíření těchto internetových stránek v jakékoli podobě, bez výslovného souhlasu společnosti Laboratoires Dermatologiques d‘Uriage, s výhradou výslovné autorizace podle příslušného zákona, s výjimkou použití pro potřeby tisku.

Značky, které jsou zmiňovány na internetových stránkách, jsou registrovanými ochrannými známkami.

Ustanovením francouzského Zákona o duševním vlastnictví je bez výslovného souhlasu společnosti Laboratoires Dermatologiques d’Uriage zakázano jakékoli úplné nebo částečné kopírování těchto značek a/nebo loga.

Omezení odpovědnosti

Společnost Laboratoires Dermatologiques d’Uriage nezaručuje, že informace komunikované na internetových stránkách, budou v každém okamžiku plně aktualizovány.

Údaje poskytnuté na těchto stránkách mají pouze obecný informativní charakter. Žádná z těchto informací nemůže mít smluvní hodnotu.

Použití informací obsažených na těchto internetových stránkách uživatelem je na vlastní odpovědnost uživatele.

Společnost Laboratoires Dermatologiques d’Uriage negarantuje bezpečnost internetových stránek, ani to, že nebudou žádné škodlivé komponenty, jako jsou viry.

Tyto internetové stránky obsahují rovněž informace týkající se aktivit společnosti Laboratoires Dermatologiques d’Uriage v zahraničí.

V důsledku toho mohou obsahovat informace o výrobcích nebo službách, které nejsou dostupné v zemi uživatele.

Mohou také zahrnovat informace o výrobcích nebo službách, které jsou legálně k dispozici pouze za určitých podmínek, nebo které jsou k dispozici za určitých smluvních podmínek stanovených společností Laboratoires Dermatologiques d‘Uriage nebo k ní přidruženými subjekty.

Internetové stránky jsou obvykle k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Bez ohledu na to si společnost Laboratoires Dermatologiques d’Uriage vyhrazuje právo, a to kdykoli a bez předchozího upozornění, pozastavit, přerušit nebo zrušit přístup ke všem částem nebo k části internetových stránek, zejména v případech, kdy se jedná o potíže technického charakteru, o údržbu nebo jakýkoliv zásah vyšší moci.

Společnost Laboratoires Dermatologiques d’Uriage nenese odpovědnost vůči uživatelům internetových stránek ani vůči žádné třetí straně za jakékoli přímé, nepřímé, materiální nebo nehmotné škody, které vznikly na počítači uživatele nebo jakémkoli jiném systému, nebo v důsledku nemožnosti využívání či přístupu na internetové stránky.

Hypertextové odkazy

Žádná třetí strana nemůže používat hypertextový odkaz k těmto internetovým stránkám, bez předchozího písemného oprávnění společností Laboratoires Dermatologiques d‘Uriage.

Společnost Laboratoires Dermatologiques d’Uriage nenese za žádných okolností odpovědnost za dostupnost stránek, které jsou předmětem hypertextového odkazu z internetových stránek.

Ochrana osobních údajů

Společnost Laboratoires Dermatologique d’Uriage je oprávněna shromažďovat osobní údaje o uživateli. Podle Zákona o Informatice a svobodě 6. 01 .78 je uživatel informován, že má právo na přístup, zrušení přístupu a opravu svých vlastních osobních údajů, které může uplatnit kdykoli písemnou formou nebo e-mailem. Pokud si uživatel nepřeje jinak, tyto údaje mohou být využívány za účelem seznámení se s uživatelem a za účelem jeho informování o novinkách.

Společnost Laboratoires Dermatologiques d’Uriage se zavazuje zachovat důvěrnost osobních údajů poskytnutých při použití internetových stránek.

V případě, že společnost Laboratoires Dermatologiques d’Uriage získá od uživatele jeho výslovný souhlas se shromažďováním osobních údajů, může uživateli zasílat newslettery v e-mailové podobě. Uživatel je informován, že lze použít „cookies“.

Zákonná úprava a místní soudní příslušnost

Internetové stránky se řídí zákony Francouzské republiky.

Všechny spory týkající se těchto webových stránek jsou ve výhradní jurisdikci soudu Nanterre.

Účinnost třetích stran

Výše uvedená právní ustanovení jsou považována za plně uznaná každý uživatelem internetových stránek. Toto sdělení je obsaženo v úvodní části internetových stránek.
Webové stránky a hosting

Design a vývoj

Agence LunaWeb

40 Boulevard de la Tour D’AUVERGNE City Business Park 35000 Rennes (Francie) – + 33 2 53 35 50 60 – Bonjour@lunaweb.fr – bonjour@lunaweb.fr

Webhosting

ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8

Ikonografie

Fotografie a ilustrace na webu jsou majetkem společnosti Laboratoires Dermatologiques d’Uriage.

Toto jsou oficiální internetové stránky společnosti Laboratoires Dermatologiques d’Uriage.