Trang chủCam kết độ dung nạp

Cam kết độ dung nạp

Cam kết của chúng tôi trên toàn thế giới
 1. Sự dung nạp

  Các sản phẩm không gây dị ứng và không gây mụn.
  Giảm số lượng các chất bảo quản được lựa chọn

 2. Cam kết hiệu quả

  Những phát triển phối hợp với bác sĩ da liễu và dược sĩ.
  Thử nghiệm lâm sàng được thực hiện dưới sự kiểm soát da liễu.

 3. Cam kết thông tin

  Tính minh bạch của danh sách thành phần và ngày hết hạn.
  bao gồm «Cosmetovigilance »

 4. Cam kết về an toàn và về môi trường

  Tôn trọng các quy định hiện hành của châu Âu

 5. Cam kết chất lượng

  Sản phẩm được sản xuất trong các điều kiện nghiêm ngặt tại nhà máy Uriage hoặc Puig, theo với các tiêu chuẩn sản xuất tốt được áp dụng.

 6. Cam kết sản phẩm chất lượng cao

  Thể chất dễ chịu, thoải mái, với khả năng hấp thụ nhanh.
  Mùi hương tinh tế.