Αρχική σελίδαΌροι & Προϋποθέσεις:

Όροι & Προϋποθέσεις:

Νομική Σημείωση:
Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία των Δερματολογικών Εργαστηρίων Uriage (Laboratoires Dermatologiques d'Uriage), εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο 8 εκατομμυρίων ευρώ, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (RCS) της Nanterre με αριθμό 333502680 και έδρα τη διεύθυνση 6-8, Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, στη Γαλλία.
Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι ο Sébastien Lucot, ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Η παρουσίαση και το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των Δερματολογικών Εργαστηρίων Uriage, ή τρίτων που έχουν χορηγήσει περιορισμένη άδεια χρήσης στη εταιρεία Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage.
Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε ολική ή μερική χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μεταφόρτωση, μετάφραση, προβολή, μετάδοση ή διάδοση αυτής της Ιστοσελίδας. καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταβίβασης, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση των Δερματολογικών Εργαστηρίων Uriage, με εξαίρεση τη χρήση για σκοπούς που αφορούν στον Τύπο.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα.
Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτών των εμπορικών σημάτων ή/και λογοτύπων χωρίς τη ρητή άδεια των Δερματολογικών Εργαστηρίων Uriage απαγορεύεται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του γαλλικού κώδικα περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Code Français de la Propriété Intellectuelle).
Περιορισμός ευθύνης
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν Ιστοσελίδα θα είναι πάντα πλήρεις και επικαιροποιημένες.
Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας εξυπηρετούν μόνο σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν έχει συμβατική ισχύ.
Η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage δεν εγγυώνται ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής και ότι δεν περιέχει επιβλαβή στοιχεία, όπως ιούς.
Η Ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται κυρίως με τις διεθνείς δραστηριότητες των Δερματολογικών Εργαστηρίων Uriage.
Κατά συνέπεια, μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του Χρήστη.
Η Ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι νομίμως διαθέσιμα μόνο υπό ορισμένους όρους ή που είναι διαθέσιμα μόνο υπό ορισμένους συμβατικούς όρους που επιβάλλονται στα ή από τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη οντότητα.
Η Ιστοσελίδα είναι συνήθως προσβάσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ωστόσο, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αναστέλλουν, να διακόπτουν ή να εμποδίζουν την πρόσβαση στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Ιστοσελίδας, ιδίως σε περίπτωση προβλημάτων πληροφορικής φύσης, τεχνικών δυσκολιών, ή συντήρησης ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage δεν φέρουν ευθύνη απέναντι σε κανέναν Χρήστη ή τρίτο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, υλική ή άυλη βλάβη που υπέστη το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών του Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή που απορρέει από την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στην ιστοσελίδα.

Υπερσύνδεσμοι

Κανένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσύνδεσμο προς αυτήν την Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση των Δερματολογικών Εργαστηρίων Uriage.
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν συνδέσεις στην Ιστοσελίδα προς δικτυακούς τόπους τρίτων.

Προστασία δεδομένων και Απορρήτου

Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage μπορούν να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες. Σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο περί Προστασίας Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, να διορθώνουν και να διαγράφουν προσωπικά δεδομένα ανά πάσα στιγμή: αυτό το δικαίωμα μπορούν να ασκηθεί με την αποστολή επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, εκτός αν δηλώνεται το αντίθετο.
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage διατηρούν το απόρρητο όλων των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από τον Χρήστη στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας.
Με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται προηγούμενη ρητή συναίνεση των Χρηστών κατά τη συλλογή δεδομένων, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Uriage μπορούν να στέλνουν ενημερωτικά δελτία στους Χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι χρήστες ενημερώνονται ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται "cookies".

Επίλυση Διαφορών και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Ιστοσελίδα διέπεται από τους νόμους της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Οποιαδήποτε διαφορά ή νομική διαδικασία σχετικά με την Ιστοσελίδα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Tribunaux de Nanterre (δικαστήριο της Nanterre, στη Γαλλία).

Διεκδικησιμότητα

Οι διατάξεις του παρόντος νομικού κειμένου θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές εξ ολοκλήρου από όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας. Αυτό αναφέρεται στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας.

Δημιουργία και Φιλοξενία Ιστοσελίδας

Σύλληψη και Ανάπτυξη
Agence LunaWeb
40 Boulevard de la Tour d'Auvergne
Parc d'Affaires de la Cité
35000 Rennes (France)
– +33 2 53 35 50 60
– bonjour@lunaweb.fr

Φιλοξενία

Oxalide, 25, boulevard de Strasbourg - 75010 Paris (France).


Εικονογραφία

Οι φωτογραφίες και οι εικόνες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία των Δερματολογικών Εργαστηρίων Uriage.
Αυτή είναι η επίσημη Ιστοσελίδα των Δερματολογικών Εργαστηρίων Uriage.