Kératosane

k-ratosane30-ok

Zrogowacenia skóry
Produkty z mocznikiem w stężeniu 30%, który skutecznie działa na zrogowacenia i łuszczenie się skóry.